Search

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

เปียโนเก่าที่เสื่อมสภาพมีผลเสียอย่างไร ?

เปียที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วหมายถึง
โดยส่วนใหญ่แล้วเปียโน ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปีขึ้นไป ได้ถือว่าเป็นเปียโนที่พ้นสภาพการเป็นเปียโนที่ดีไปแล้วและจะไม่ได้มาตรฐานในการเล่นและการเรียนเปียโนเก่าส่วนมากไม่เหมาะสมที่จะซ่อมให้ดีดังเดิมทั้งหมดเนื่องจา อะไหล่และค่าซ่อมมีราคาสูงมากและยากที่จะทำให้มีสภาพดีดังเดิมรายละเอียดต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่จากการซื้อเปียโนเก่าได้มากขึ้น 

ชิ้นส่วนของกลไกเปียโน
วัสดุที่ใช้ทำกลไกเปียโนมีองค์ประกอบหลักใหญ่ ๆ คือ ไม้สักหลาด (ขนแกะ) และหนังสัตว์วัสดุเหล่านี้จะเริ่มเสื่อมสภาพ หลังจากการใช้งานมา 20 ปี ภายในเปียโนแต่ละหลังประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวมากกว่า 10,000 ชิ้น ดังนั้นการซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมาก จึงจะสามารถนำเปียโนมา
เล่นให้เกิดความพึงพอใจสายเปียโนที่มีสนิม สนิมจะทำให้การสั่นสะเทือนของสายไม่ดี เสียงไม่มีพลังและมีแนวโน้มที่จะขาดเมื่อปรับระดับเสียง ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน สนิมจะกระจายออกไปยังชิ้นส่วนอื่นๆ ของเปียโน เปียโนจะไม่อยู่ในสภาพที่จะปรับเสียงให้อยู่คงที่ได้ ระดับเสียงจะไม่สามารถปรับให้ถูกต้องตามมาตรฐานได้ ซึ่งมีผลกระทบกับการฟังของนักเรียน 

คีย์ไม่เสมอกัน
คีย์บอร์ดมีระดับไม่เสมอกัน บางคีย์สูง บางคีย์ต่ำ การพัฒนานิ้วมือของนักเรียนจะไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก คีย์บอร์ดไม่เสมอกัน 

ส่วนต่าง ๆ และ ข้อต่อหลุดออกจากกัน
เนื่องจากอายุของเปียโนถูกใช้งานมานานกาวที่ใช้ในการประกบไม้ และชิ้นส่วนอื่น ๆ ให้เข้ากัน เสื่อมสภาพ ทำให้เกิดการแตกร้าวได้ ไม้ที่บิดหรืองอเป็นเหตุของการแตกร้าว ค่าซ่อมมีราคาสูง ใต้คีย์บอร์ดมียาฆ่าแมลงและสารเคมีที่มีพิษซ่อนอยู่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในครอบครัว เปียโนเก่าบางหลังอาจไม่พบยาฆ่าแมลง
แต่จะพบสิ่งที่น่าขยะแขยงหรือตัวหนอนปรากฏอยู่ใต้คีย์บอร์ดและจะมีแมลงกินผ้าสักหลาดอาศัยอยู่ในสักหลาดรองคีย์บอร์ด และจะค่อย ๆ กินสักหลาดจนหมด แมลงและหนอนจะกินสักหลาดรองคีย์บอร์ดจนเสียซึ่งมีผลต่อการสัมผัสคีย์บอร์ดและเทคนิคการเล่น ทำให้ผู้เล่นเสียสุขภาพจิต 


มีรอยแตกร้าวตามตัวเปียโน 
บ่อยครั้งที่ลูกค้าไม่ได้สังเกตหรือตรวจตรา สภาพภายนอกของเปียโนเนื่องจากเปียโนเหล่านี้ได้ถูกซ่อมสีในส่วนที่มีตำหนิ เปียโนได้ถูกสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ในแต่ละสถานที่ และไม่สามารถที่จะปรับสภาพให้ทนต่อสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง ซึ่งจะทำให้มีชิ้นส่วนต่างๆ แตกหักได้ เป็นการเสี่ยงต่อการที่ส่วนประกอบที่เป็นไม้ของเปียโน ทั้งภายในและภายนอกอาจบิดงอได้ ให้คุณภาพของเสียงที่ไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนได้ 

 ฆ้อนสักหลาด HAMMER
   (ก) ฆ้อนสักหลาดถูกใช้จนหัวฆ้อนสึกและหมดสภาพ
   (ข) สักหลาดที่หัวฆ้อน (HAMMER FELT) เสื่อมโทรม
นักเรียนจะได้รับผลกระทบจากเสียงที่หยาบและคุณภาพเสียงที่ลดต่ำลง เนื่องจากสภาพของหัวฆ้อนสักหลาดที่แข็งและมีร่องลึก สมรรถนะในการฟังเสียงของนักเรียนจะไม่ได้รับการพัฒนา

ข้อควรระวัง 
การซื้อเปียโนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วเป็นการเสียงอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากไม่มีความทนทานและไม่มีคุณภาพเพราะเปียโนเก่าเหล่านี้บางเครื่องก็พอใช้งานได้ บางเครื่องก็หมดสภาพแล้ว ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาถึงการรับประกัน และบริการที่ไว้ใจได้จากช่างผู้ชำนาญงานด้วย และที่สำคัญ อัตราค่าซ่อมจะต้องแพงกว่าปกติ เนื่องจากอะไหล่ส่วนใหญ่หมดอายุการใช้งานแล้ว เปียโนเก่าเหล่านี้ตามความเป็นจริงได้ถูกผลิตขึ้นให้เหมาะกับอุณหภูมิที่แห้ง และเย็นของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น สถานที่เหมาะสมที่จะวางเปียโนเก่า คือในห้องที่ไม่มีความชื้น หรือไว้ในห้องแอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากการทอดทิ้งเปียโนให้อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น 

แหล่งที่มาของบทความ : http://www.musichouse.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น