Search

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คู่มือการดูแลรักษา Flute

1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 
1. ส่วนหัว (กำพรวด) 2. ตัวเครื่อง
3. ส่วนท้าย 4. กระเดื่อง  5. ปากเป่าตัว U      

2. วิธีการประกอบเครื่อง

    Piccolo
        1.ทาขี้ผึ้ง Slide Grease บาง ๆ ที่ข้อต่อ ตามรูป
        2.ประกอบส่วนตัวเครื่อง ตามรูป พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แรงกดบนกระเดื่อง หรือ
           แป้นนวม
        3.หมุนจนเครื่องหมายที่ส่วนหัวและตัวเครื่องตรงกัน ตามรูป
    Flute
        1.ทำนองเดียวกัน ก่อนที่จะประกอบส่วนต่าง ๆ ของ Flute เข้าด้วยกัน ให้ทาขี้ผึ้ง
           ทาท่อโลหะ (Slide Grease ) เพียงบาง ๆ ที่ข้อต่อ
        2.หมุน ให้เครื่องหมายที่ ส่วนหัว และ ตัวเครื่องตรงกัน ตามรูป 

3. การเทียบเสียง 

    ในการเทียบเสียง Flute ให้แม่นยำ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง หมั่นตรวจสอบ Soundboard ให้ อยู่ ในตำแหน่งที่ ถูกต้อง วิธีตรวจสอบ ทำได้โดย สอดเหล็ก ทำความสะอาดเข้าไป ในปากเป่า ตามรูป สังเกต ให้รอยบากบน เหล็กทำความสะอาด อยู่ตรงกลาง รูปากเป่า หากรอยบาก ไม่อยู่ตรง กลาง ก็ต้องขันน็อต ที่ หัวด้านปลายสุด แล้วดันขึ้น หรือลง ปรับให้ตรง กับตำแหน่งตรงกลางพอดี เมื่อปรับ Sound Board ได้แล้ว การเทียบเสียง ให้ได้ระดับเสียง ที่ต้องการ ก็เพียงแต่ ปรับส่วน หัว ของเครื่อง เข้าหรือ ออก จากตัวเครื่อง ตามรูป

4. การดูแลรักษาภายใน 

ภายหลังจากการใช้เครื่องทุกครั้ง ควรปฏิบัติ ตามขั้นตอน ต่อไปนี้
        1.นำผ้าสาลู (Polishing gauze) สอดเข้า กับเหล็ก สอดทำความสะอาด (Cleaning Rod)ตามรูป เสร็จแล้ว พันผ้า หุ้มเหล็ก เอาไว้ โดยไม่ให้ ปลายเหล็ก โผล่ออกมานอกผ้า
        2.ค่อย ๆ สอดเหล็กที่หุ้มด้วยผ้า เข้าไป ในตัวเครื่อง เพื่อ เช็ดทำความสะอาด น้ำลาย และ สิ่งสกปรก ที่ติดอยู่ ภายใน ตามรูป
        3.สำหรับ Piccolo ที่ทำด้วยไม้ วิธีการดูแลรักษาเครื่อง เหมือนกันกับการดูแลรักษา Clarinet

5.การดูแลรักษาภายนอก

       เพื่อยืด อายุการใช้งาน ของเครื่อง ควรปฏิบัติตาม ขั้นตอน ต่อไปนี้ ทุกครั้ง ภายหลังจาก การใช้เครื่อง
              1.เช็ดทำความสะอาด ตัวเครื่องภายนอก ด้วยผ้า Polishing Cloth โดย อาจจะชุบด้วยน้ำยา Lacquer Polish สักเล็กน้อย เช็ด บริเวณที่ สกปรกมาก สำหรับ เครื่องที่ เคลือบ ด้วย แลคเกอร์พิเศษ ห้ามใช้น้ำยา เช็ดนิเกิล (Metal Polish) เพราะ จะทำให้ แลคเกอร์ ที่เคลือบอยู่ หลุดออกได้ ส่วนเครื่อง ที่ชุบด้วยเงิน ให้ใช้น้ำยา ขัดเงิน (Silver Polish) แทน
              2.การใช้น้ำยาขัดเครื่อง ควร กระทำเฉพาะ บริเวณ ที่เป็น ตัวเครื่องเท่านั้น การทำความสะอาด กระเดื่องนั้น ควรนำผ้า มาพับเป็น แถบเล็ก แล้ว สอดเข้ากับ ร่องต่างๆของกระเดื่อง เช็ดเพียงเบา ๆ หากเป็นซอก ที่ผ้าเข้าไม่ถึง ก็ให้ใช้ ลวดสักหลาด (Tone hole cleaner) ทำความสะอาด


แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.musichouse.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น